Danh sách sinh viên khoá 18 (1973-1977)

Chủ nhật - 03/07/2011 09:57

DANH SÁCH SINH VIÊN KHOÁ 18 (1973-1977)

TT Họ và Tên N. sinh Quê quán Ghi chú
1 Đinh Ngọc Ấn      
2 Lê Vĩnh      
3 Nguyễn Đỗ Bách      
4 Nguyễn Xuân Bách      
5 Đặng Văn Bằng      
6 Nguyễn Thị Thanh Bình     NXB Chính trị quốc gia
7 Ngô Thiện Bàn      
8 Lê Thế Bảo      
9 Nguyễn Thị Thu Bồn      
10 Lê Văn      
11 Nguyễn Thị      
12 Lê Ngọc Bốn      
13 Đinh Văn Biên   Nam Định Nguyên Trưởng phòng VHTT Giao Thuỷ-Nam Định
14 Nguyễn Thế Bính      
15 Bàn Thị Cư­      
16 Nguyễn Huy Cát 1951 Hà Tây ThS, Khoa Lịch sử
17 Nguyễn Duy Cát      
18 Diệp Xuân Cảnh      
19 Đào Quý Cảnh      
20 Trần Văn Cống      
21 Nguyễn Mạnh C­ường      
22 Đinh Mạnh C­ường      
23 Nguyễn Huy Chư­ơng     Giám đốc Thư viện ĐHQGHN (2011)
24 Nguyễn Trung Chiến      
  Quách Văn Chu      
25 Lê Vĩnh Chút      
26 Hoàng Thị Dân      
27 Đinh Trần D­ương   Hà Tĩnh PGS.TS, Khoa Lịch sử
28 Lê Quý Dinh      
29 Nguyễn Ngọc Diện      
30 Vũ Đức Dũng      
31 Nguyễn Quốc Dũng      
32 Tr­ương Thị Dung      
33 Vũ Thị Mỹ Dung      
34 Nguyễn Thị Kim Dung      
35 Nguyễn Bá Duy      
36 Lê Văn Đà      
37 Hồ Sơn Đài     Quân khu 7
38 Đinh Thị Đào      
39 Đỗ Ngọc Đảng      
40 Nguyễn Mạnh Đạt      
41 Bùi Kim Đỉnh     PGS.TS, Trường Đại học Tuyên giáo
42 Nguyễn Văn Đông      
43 Thái Bá Đồng      
44 Phan Huy Đ­ường      
45 Đào Văn Đư­ờng      
46 Nguyễn Thị Đức      
47 Lê Tr­ường Giang      
48 Vũ Kim Giang      
49 Trần Văn      
50 Dư­ơng Đình      
51 Phạm Thu      
52 Phạm Thị Thu      
  Lê Thị      
55 Trần Văn Hải      
56 Nguyễn Thanh Hải      
57 Nguyễn Văn Hán      
58 Đỗ Đình Hãng     PGS.TS, Học viện CT-HC Khu vực I
59 Nguyễn Huy Hạnh      
60 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh      
61 Nguyễn Thị Hiên      
62 Phạm Thị Hiên      
  Lê Đình Hiệp      
63 Nguyễn Cảnh Hồng      
64 Nguyễn Xuân Hồng      
65 Nguyễn Thị Hoà      
66 Nguyễn Thị ánh Hoà      
67 Tô Sỹ Hoà      
68 Đỗ Thị Hoà      
69 Hồ Thức Hoà      
70 Hoàng Thị Hoà      
71 Tống Khánh Hoà      
72 Nguyễn Nhật Hoành      
73 Hoàng Văn Hoa      
74 Vũ Thị Hoa      
75 Tô Kim Hoa      
76 Nhâm Thuý Hoan      
77 Lương Đình Hoè      
78 Lê Thị Quý Hoè      
79 Nguyễn Quân Hiệu      
80 Phạm Bích Hợp      
81 Nguyễn Văn Hùng      
82 Phạm Văn Hùng      
83 Nguyễn Mạnh Hùng      
84 Nguyễn Đức H­ưng      
85 Lê Công Hư­ng     Thái Bình
86 Nguyễn Thị H­ương      
87 Nguyễn Doãn H­ương      
88 Chu Thụy Thanh H­ương      
89 Trần Quốc Hư­ơng      
90 Nguyễn Thị Huệ      
91 Trần Hữu Huỳnh     TS, PCN Khoa TTTV, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN
92 Vũ Văn Huyến      
93 Mai Hồng Khánh      
94 Nguyễn Ngọc Khiếu      
95 Phan Văn Khoa      
96 Hà Mạnh Khoa     TS, Viện Sử học
97 Lê Văn Kim      
98 Vũ Hồng Kỳ      
99 Ma Mạnh Lân      
100 Trần Thu L­ương     PGS.TS, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG Tp HCM
101 Trịnh Thanh Lư­ơng      
102 Lê Huy Lạng      
103 Nguyễn Hồng      
104 Phạm Thị Lan      
105 Trịnh Thị Lan      
106 Nguyễn Xuân Lộc      
107 Hồ Sỹ Lộc      
108 Tr­ương L­ường      
109 Nguyễn Thị Liên      
110 Lê Văn Lợi      
111 Võ Thắng Lợi      
112 Hoàng Hữu L­ượng   Hải Phòng Vụ trưởng Vụ Báo chí (học tiếp K.23)
113 Nguyễn Hữu L­ượng      
114 Nguyễn Thị Liễu      
115 Nguyễn Thị Minh Luận      
116 Lê Thị Minh      
117 Nguyễn Thị      
118 Lâm Thanh Mai      
119 Phí Thị Mùi     Bảo tàng Hồ Chí Minh
120 Đỗ Thị Mùi      
121 Trần Đức Minh      
122 L­âm Bá Nam   Thanh Hoá PGS.TS, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN (học tiếp K.24)
123 Phạm Thị Ngân     Bảo tàng Hồ Chí Minh
124 Lê Viết Nga      
125 Nguyễn Văn Nghiệm      
126 Phùng Hữu Nghị      
127 Hoàng Văn Nguyễn      
128 Vũ Thị Nhị     Nguyên PGĐ BT HCM
129 Hoàng Thị Tuyết Nhung      
130 Phạm Thị Nết     TS, Học viện CT-HC Khu vực I
131 Tô Thị Lan Ph­ương      
132 Phạm Văn Phú      
133 Đinh Trọng Phú      
134 Mai Kim Phúc      
135 Nguyễn Nam Phong      
136 Nguyễn Thanh Phong      
137 Nguyễn Vinh Quân      
138 Lê Văn Quang      
139 Vũ Mạnh Quang      
140 Đặng Văn Quang      
141 Nguyễn Thị Vũ Quý      
142 Đoàn Tr­ường Sơn     TS, Hội Liên hiệp KHKT Hải Phòng
143 Nguyễn Hoàng Sơn      
144 Vũ Hồng Sơn      
145 Tạ Thanh Sơn      
146 Đinh Xuân Sang      
147 Lương Biên Soạn      
148 Vi Văn Sự      
149 V­ương Xuân Tình   Hà Nội PGS.TS, Phó viện trưởng Viện Dân tộc học (2011) (học tiếp K.24)
150 Đặng Ly Tâm      
152 Lê Ngọc Tạo      
153 Nguyễn Minh T­ường     PGS.TS, Viện Sử học (học tiếp K.24)
154 Đặng Văn Thái      
155 Nguyễn Khắc Thái      
156 Nguyễn Xuân Thơm     Chánh Văn phòng UBKTTW (2011)
157 Tr­ương Đắc Thành      
158 Trần Mạnh Thành      
159 Võ Thị Thanh Thảo      
160 Hoàng Ngọc Thảo      
162 Nguyễn Đức Thắng      
163 Nguyễn Văn Thạo      
164 Nguyễn Ngọc Thanh     PGS.TS, Phó viện trưởng Viện Dân tộc học (2011) (học tiếp K.25)
165 Nguyễn Thị Thanh     TS, Viện Lịch sử Đảng
166 Trần Quang Thanh      
167 Hoàng Thị Thanh      
168 Phạm Ngọc Thanh     PGS.TS, Khoa Khoa học Quản lý, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN
169 Bùi Văn Thất      
170 Chu Thị Thiện      
171 Hà Văn Thịnh      
172 Lê Văn Thịnh     TS, Khoa Lịch sử (học tiếp K.24)
173 Nguyễn Thịnh      
174 Hoàng Huy Thịnh     Trường cán bộ Lê Hồng Phong (học tiếp K.24)
176 Đỗ Đức Thịnh      
177 Nguyễn Thị Thu      
178 Quách Văn Thu      
179 Bùi Hoài Thu      
180 Nguyễn Văn Thuần      
181 Nguyễn Văn Thuận      
182 Bùi Loan Thuỳ      
183 Phan Thị H­ương Thuỷ      
184 Lê Kim Thuý      
185 Nguyễn Thị Thuyết      
186 Nguyễn Duy Tiến      
187 Lê Minh Tiến      
188 Bùi Minh Tiến      
189  
 
Triệu Quang
Tiến     PGS.TS, Nguyên Tổng biên tập Tạp chí Lịch sử Đảng
190 Nguyễn Đạo Toàn      
191 Vư­ơng Thị Trình      
192 Nguyễn Văn Trang      
193 Bùi Xuân Trư­ờng      
194 Hoàng Văn Tuệ     TS, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (2011)
195 Nguyễn Đức Tuyến      
196 Nguyễn Thị Hồng Vân      
197 Đặng Thị Vân      
198 Lê Phóng Viên      
199 Hồ Hoàng Viên      
200 Phạm Thị Vinh      
201 Hoàng Thị Vinh      
202 Đào Thị Vinh      
203 Vinh      
204 Lê Quang Việt 1946-1987 Hà Nội Nguyên Trưởng phòng Chi nhánh lưu niệm, Bảo tàng Hồ Chí Minh
205 Trần Quốc Việt      
206 Phạm Quang     Phó trưởng phòng CT&CTSV, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN (2011)
207 Vũ Văn Vĩnh      
208 Phạm Xuân Xanh 1944 Quảng Bình PGS.TS, Nguyên CNBM LSVN Cận hiện đại, Khoa Lịch sử
209 Trần Thị Xuân      
210 Nguyễn Thị Yến      

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

_KLS_ TuyensinhSDH
facebook youtube
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây