Lí lịch Khoa học PGS.TS Ngô Đăng Tri

Thứ hai - 26/04/2010 11:57
Lí lịch Khoa học PGS.TS Ngô Đăng Tri
Lí lịch Khoa học PGS.TS Ngô Đăng Tri

LÍ LỊCH KHOA HỌC

PGS.TS NGÔ ĐĂNG TRI

1. Thông tin chung

Họ và tên:      NGÔ ĐĂNG TRI
Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 15-05-1953
Nơi sinh:        Hương Khê, Hà Tĩnh
Quê quán:      Hương Khê, Hà Tĩnh
Dân tộc: Kinh Học vị cao nhất:       TS
Năm, nước nhận học vị:  1989, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:PGS/NGƯT/GVCC  Năm bổ nhiệm: 2002/2008/2012
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Chủ nhiệm Bộ môn LSĐ
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội.
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Khoa Lịch sử, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.             
Điện thoại liên hệ:  DĐ:      0913593354 Email: ngodangtri@yahoo.com
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Đại học: 
Hệ đào tạo:    1970- 1978 (đi bộ đội 1972-1976)
Nơi đào tạo: Trường Đại học Tổng hợp H N
Ngành học:    Lịch sử           Nước đào tạo: Việt Nam                                                     
Năm tốt nghiệp: 1978

Bằng đại học 2: Lý luận chính trị cao cấp/HVCTQGHCM ; Năm tốt nghiệp: 2003
Sau đại học
  • Tiến sĩ chuyên ngành: Lịch sử                                   Năm cấp bằng: 1989
Nơi đào tạo: Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội
  • Tên luận án: Vùng tự do Thanh- Nghệ- Tĩnh trong kháng chiến chống Pháp (1946-1954)
3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh 2. Tiếng Pháp Mức độ sử dụng: C Mức độ sử dụng: B
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN  
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
1970- 1978 Khoa LS, Trường ĐHTHHN Sinh viên, Bộ đội, Sinh viên
1978 – 1989 Khoa LS, Trường ĐHTHHN Giáo viên, NCS
1989- 2002 Khoa LS Giáo viên, TS
2002- nay(2019) Khoa LS Giáo viên, TS, PGS.GVCC, NGƯT, Thường vụ Đảng ủy Trường, Chủ tịch CĐ Trường, Phó chủ nhiệm Khoa LS, Chủ nhiệm Bộ môn LSĐ
  II. Công trình khoa học    Giáo trình, sách đã xuất bản: 65  
TT Tên các công trình đã xuất bản Vai trò Nơi XB Năm
  Giáo trình 7      
1 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (dùng trong các trường ĐH, C.đẳng) Đồng tác giả Nxb. CTQG Hà Nội 2005
2 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Tập bài giảng) Tác giả Nxb. GD, H 2005
3 Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (dùng trong các trường ĐH, CĐ). Đồng tác giả Nxb. CTQG Hà Nội 2006
4 Giáo trình điện tử, môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng tác giả Bộ GD&ĐT 2007
5 Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam   Đồng tác giả Nxb Giáo dục, Hà Nội. 2009
6 Chương trình và Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (1930- 2018) (cho hệ Đại học chuyên ngành LLCT) P.Chủ tịch HĐ Biên soạn Nt 2019
7 Chương trình và Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (1930- 2018) (cho hệ Đại học không chuyên ngành LLCT) P.Chủ tịch HĐ BS Nt 2019
  Sách: 58      
8 75 câu hỏi- đáp môn lịch sử Việt Nam Đ TG Nxb.ĐHTH H 1987
9 Lịch sử Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh, Tập I (1930-1954). Tác giả Nxb Nghệ Tĩnh. 1990
10 Các Đại hội Đảng ta (1930-1986) ĐTG Nxb. ST, HN. 1991
11 Hướng dẫn ôn tập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng TG Nxb. VHTT HN. 1991
12 Tìm hiểu một số thuật ngữ, khái niệm trong các môn Lý luận Mác- Lênin. Đồng TG Nxb. VH TT Hà Nội. 1992
13 Lịch sử Đảng bộ Hà Tĩnh, Tập I (1930-1954). ĐTG Nxb. CTQG H 1993
14 Lịch sử Đường sắt Việt Nam . Đ TG Nxb LĐ HN. 1994
15 Đống Đa trong những năm đấu tranh giành chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp. Đồng TG Nxb. CTQG Hà Nội. 1994
16 Ba mươi năm trường PTTH Hương Khê, 1964-1994. Đồng TG UBND H Hương Khê, 1994
17 Lịch sử phong trào Thanh niên Đường sắt Việt Nam . Đồng TG Nxb GTVT, Hà Nội 1995
18 Đảng Cộng sản Việt Nam, các Đại hội và Hội nghị Trung ương. Đồng TG Nxb. CTQG Hà Nội. 1995, 1988.
19 Từ điển Bách khoa Việt Nam, Tập I: A-D . Đ TG Nxb TĐ BK 1995
20 Lịch sử Đảng bộ Hà Tĩnh, Tập 2 (1954-1975). Đ TG Nxb. CTQG H 1997
21 Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn tỉnh Đak Lak. Đồng TG Nxb. LĐ,HN 1997
22 Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn tỉnh Đồng Tháp. Đ TG Nxb. LĐ  Hà Nội. 1998
23 Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn tỉnh Ninh Bình . Đồng TG Nxb. LĐ  Hà Nội. 1998
24 Lịch sử Hà Tĩnh, Tập I Đ TG Nxb.CTQG H 2000
25 Một ngàn câu hỏi- đáp về Thăng Long- Hà Nội. Tập I. Đồng TG Nxb. CTQG Hà Nội. 2000
26 Một ngàn câu hỏi- đáp về Thăng Long- Hà Nội. Tập II . Đồng TG Nxb. CTQG Hà Nội. 2000
27 Công ty công trình VI- 45 năm xây dựng và trưởng thành (1956-2001). Đồng TG Nxb. LĐ,H. 2001
28 Lịch sử Hà Tĩnh, Tập II. Đ TG Nxb.CTQG,H 2001
29 Vùng tự do Thanh-Nghệ-Tĩnh trong kháng chiến chống Pháp(1946-1954). Tác giả Nxb.CTQG,H. 2001
30 Khoa Lịch sử - 45 năm xây dựng và phát triển (1956-2001). Đồng TG Nxb. CTQG Hà Nội. 2001
31 Lịch sử đảng bộ huyện Thạch Hà, tập II: 1954-2000. Đồng TG Nxb. CTQG Hà Nội. 2002
32 Quán triệt, vận dụng Nghị quyết Đại hội IX nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng TG Nxb. CTQG Hà Nội. 2002
33 Từ điển Bách Khoa Việt Nam, tập II (E-M). Đ TG Nxb TĐBK 2002
34 Từ điển Bách Khoa Việt Nam, tập III (N-S) Đ TG Nxb TĐBK 2003
35 Lịch sử Trường Chính trị Hà Tĩnh (1945-2000). Đ TG Nxb.CTQG.H. 2003
36 Lịch sử Đảng bộ huyện Hương Khê (1930-2000). Tác giả Nxb. CTQG 2003
37 Hương Khê 135 năm (1867-2002). Đ TG NxbVHTT. H 2003
38 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. Đồng TG Nxb KHXH, Hà Nội, 2004
39 Điện Biên Phủ toàn thư Đ TG Nxb TĐBK 2004
40 Từ điển Bách khoa Việt Nam, tập 4 (T-W). Đ TG Nxb TĐBK 2005
41 Giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên theo đạo đức cách mạng, phong cách tư duy khoa học Hồ Chí Minh Đồng TG Nxb. KHXH Hà Nội 2005
42 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Tập bài giảng) . Đ TG Nxb. GD. 2005
43 Ngân hàng câu hỏi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (dùng cho các trường ĐH, CĐ). Đồng TG Nxb. GD, Hà Nội. 2006
44 Biên niên lịch sử Chính phủ Việt Nam 1945-2005, tập 1, 1945-1954 . Đ TG Nxb VHTT H 2006
45 Lịch sử Đường sắt Việt Nam (Tái bản có bổ sung (đến 2006). Đồng TG Nxb CTQG Hà Nội 2006
46 Một chặng đường nghiên cứu lịch sử (2001-2006),. Đồng TG Nxb Thế giới, Hà Nội, 2006
47 Một số chuyên đề Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tập I. Đ TG Nxb CTQG H 2007
48 Một số chuyên đề Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tập III. Đ TG Nxb CTQG H 2007
49 Một số chuyên đề về Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Đ TG Nxb.LLCT, H 2008
50 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Tài liệu tập huấn giảng viên LLCT các trường ĐH, CĐ và HV 2009- 2010). Đồng TG Bộ GD&ĐT 12-2009
51 80 năm Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2010), những chặng đường lịch sử. Tác giả Nxb TT&TT 2-2010.
52 50 năm phong trào Đồng khởi ở miền Nam Việt Nam: Những vấn đề lịch sử. Chủ biên Nxb ĐHQG Hà Nội 6-2010
53 Ngàn năm lịch sử văn hoá Thăng Long- Hà Nội (hỏi và đáp). Đ TG Nxb CTQG H 2010
54 Lịch sử Đảng bộ Hà Tĩnh, Tập 3 (1975-2010). Đ TG Nxb CTQG.H 2011
55 82 năm Đảng Cộng sản Việt Nam, những chặng đường lịch sử (1930- 2012) Tác giả Nxb TT&TT. H 2012
56 Bộ môn Lịch sử Đảng 40 năm xây dựng và phát triển (1974- 2014) Chủ biên NXB CTQG     11-2014
57 Quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng ĐTG, NXB QĐND 11-2014
58 Tiến trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (1930- 2016) Tác giả Nxb TT&TT 7-2016
59 Biên niên sự kiện Lịch sử Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tập I (1930-1976).. Đ TG Nxb Phụ nữ 12-2016
60 Biên niên sự kiện Lịch sử Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tập II (1976- 2012). Đ TG Nxb Phụ nữ 12-2016
61 Lịch sử Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tập I (1930-1976). Đ TG Nxb Phụ nữ IV/2016
62 Lịch sử Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tập II (1930-1976).. Đ TG Nxb Phụ nữ IV/2016
63 Lịch sử Đảng bộ phường Thanh Xuân Trung (1930- 2015) Chủ biên Nxb TT&TT Quý I/2017
64 30 năm đổi mới ở Việt Nam (1986- 2016): những vấn đề khoa học và thực tiễn Đồng TG Nxb Đại học Huế 2017
65 Địa chí Hương Khê Đồng C.biên Nxb ĐHQG 11-2017
2. Bài báo đã đăng tạp chí, kỷ yếu đã in: 101
TT                       Tên bài báo Vai trò Tên tạp chí Năm
1 Vùng tự do Thanh Nghệ Tĩnh trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Tác giả Tạp chí Lịch sử quân sự, số 16, 1987
2 Mấy vấn đề về xây dựng và bảo vệ hậu phương, chi viện tiền tuyến ở Thanh- Nghệ- Tĩnh trong kháng chiến chống Pháp. Tác giả Tạp chí Khoa học số 1, 1987
3 Hoạt động kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga, một hình thức đấu tranh quan trọng ở Việt Nam trước năm 1945 Tác giả Tạp chí Cộng Sản số 11, 1987
4 Hội đồng cung cấp mặt trận trong kháng chiến chống Pháp. Tác giả Tạp chí Lịch sử quân sự số 5, 1988
5 Hậu phương Thanh- Nghệ- Tĩnh trong kháng chiến chống Pháp (1946-1954). Tác giả Luận án Phó Tiến sĩ 1989
6 Sự thành lập nhà nước kiểu mới ở Việt Nam. Tác giả Tạp chí Khoa học số 6, 1990
7 Tìm hiểu thiên tài và nghị lực cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc vận động cách mạng tháng Tám. Tác giả Tạp chí Khoa học số 6+7, 1990
8 Về chức năng của Mặt trận Việt Minh trước ngày Cách mạng Tháng Tám thắng lợi. Tác giả TC Nghiên cứu lịch sử Số 2, 1991
9 Về đặc điểm của Đội du kích Ngọc Trạo (Thanh Hoá). Tác giả TC Lịch sử Đảng số 4. 1991
10 Về quan hệ giữa các mặt hoạt động chính trị, tư tưởng và tổ chức trong lịch sử Đảng ta. . Tác giả TC Nghiên cứu Lịch sử Số 5 1991
11 Khoa Lịch sử Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội năm thứ 35, thành tựu và triển vọng. Tác giả TC Lịch sử Đảng số 5, 1991
12 Về việc nghiên cứu và thể hiện toàn diện lịch sử của Đảng. Tác giả TC Cộng sản, số 4, 1992
13 Quan điểm Hồ Chí Minh về đoàn kết nông dân trong cách mạng giải phóng dân tộc. . Tác giả TC Khoa học, số 3+4, 1992
14 Mấy vấn đề về lịch sử Đảng bộ Hà Tĩnh thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954). ). Tác giả TC Lịch sử Đảng số 1(47), 1993
15 Mối quan hệ giữa Thanh Nghệ Tĩnh với Lào trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954). Tác giả TC Nghiên cứu Đông Nam Á số 2, 1994
16 Thanh Hoá với Chiến dịch Điện Biên Phủ . Tác giả TC Lịch sử Quân sự số 1, 1994.
17 Hà Tĩnh với Chiến dịch Trung Lào (Đông Xuân 1953-1954). Tác giả TC Lịch sử Quân sự số 3, 1994
18 Cục diện hai vùng ở Khu IV sau ngày 19-12-1946. Tác giả TC Lịch sử Quân sự số 6, 1996
19 Bốn mươi năm Khoa Lịch sử, những chặng đường xây dựng và phát triển. Trong sách: 40 năm Khoa Lịch sử, 1956-1996. Tác giả NXB CTQG,  Hà Nội. 1996
20 Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, những cố gắng và thành tựu. Trong sách: 40 năm Khoa Lịch sử, 1956-1996. Tác giả Nxb CTQG, Hà Nội 1996
21 Phong trào công nhân viên chức Đắc Lắc thời kì KCCTD Pháp xâm lược (1945-1954). Tác giả TC NCLS số 6, 1996
22 Vùng tự do Thanh-Nghệ-Tĩnh thời kì 1946-1954. Trong sách Hội thảo quốc tế “Về Việt Nam học Tác giả Nxb Thế giới, Hà Nội. 1998
23 Quan điểm Hồ Chí Minh về tư cách người cán bộ trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc Trong sách: Đạo đức, phong cách, lề lối làm việc của cán bộ công chức theo TTHCM.. Tác giả NXB CTQG,  Hà Nội. 1998
24 Mặt trận Buôn Ma Thuột- Đak Lak thời kì 1945-1946. Tác giả T C LSQSCLS 6. 1998
25 Chính sách đối ngoại của Đảng CSVN về sự hội nhập Việt Nam- ASEAN. HTQT “EURO-VIET4”, ĐHTH Passau, CHLB Đức. Trong sách “Một chặng đường nghiên cứu lịch sử”. Tác giả Kỉ yếu ở CHLB Đức 1999 1999
26 Cuộc hành trình của những sáng tạo. Tác giả T C CS số 3, 2000
27 Bảy mươi năm lịch sử của Đảng, một quá trình đổi mới và sáng tạo. Trong sách: Kỉ niệm 70 năm thành lập Đảng Cộng sản VN Tác giả Nxb ĐHQG Hà Nội 2000
28 Cách mạng Việt Nam, một quá trình sáng tạo. Kỉ yếu Hội thảo khoa học “Việt Nam truyền thống và hiện tại”. Tác giả ĐHTH Lômônôxốp, LB Nga 2000
29 Những bước ngoặt sáng tạo của Đảng và Hồ Chí Minh trong CM tháng Tám. Kỉ yếu HT quốc tế “Việt Nam trong thế kỉ XX”, tập II Tác giả  Nxb CTQG, Hà Nội 2000
30 Những dự đoán và chủ trương sáng suốt của Hồ Chí Minh trong cuộc vận động CM tháng Tám. Trong sách: Kỉ niệm 55 cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9”. Tác giả Nxb ĐHQG Hà Nội 2001
31 Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp với việc nâng cao chất lượng đào tạo. Trong sach “Công đoàn tham gia lộ trình nâng cao chất lượng đào tạo của ĐHQGHN. Tác giả Nxb ĐHQG Hà Nội 2003
32 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, những chặng đường nghiên cứu, thành tựu và kinh nghiệm. Luận văn tốt nghiệp cao cấp lí luận, HV CTQG HCM Tác giả .Lưu ở HV CTQG Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2003
33 Le service logistique du Vietnam dans la bataille de Dien Bien Phu (1954-2004, La bataille de Dien Bien Phu, entre histoire et mémoire) (Bảo đảm hậu cần của Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ. (1954-2004, trận Điện Biên Phủ trong lịch sử và kí ức). Tác giả Publications de la Société Francaise d’Histoire d’Outre-Mer, Paris. 2004
34 Vai trò hậu phương của Thanh Nghệ Tĩnh trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Tác giả TTVH nghệ thuật 2004
35 Việc lưu giữ các kí ức về phong trào Xô viết ở các làng đỏ Nghệ Tĩnh. Kỉ yếu HTKH QT“EUROSEAS-2004”. Tác giả ĐH Paris 1 Sorbonne, Pháp 2004
36 Hội đồng cung cấp mặt trận trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong sách: Điện Biên Phủ, từ góc nhìn của các nhà khoa học Việt-Pháp Tác giả Nxb CTQG, Hà Nội 2005
37 Đảng lãnh đạo cuộc chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ ở miền Bắc thời kì 1965-1972. Trong sách “Việt Nam trong tiến trình thống nhất đất nước, đổi mới và hội nhập”. Tác giả Nxb ĐHQH Hà Nội, 2005
38 Chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại của Mĩ ở miền Bắc Việt Nam, đặc điểm và kinh nghiệm. Kỉ yếu Hội thảo KH QT “Chiến tranh Việt Nam, 30 năm nhìn lại, hậu quả, kí ức và tiếng vang”. Tác giả Đại học Tổng hợp Niwcasthe Austraylia, 2005
39 Sự kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại trong cách mạng tháng Tám và ý nghĩa thực tiễn của nó. Tác giả TC Lý luận chính trị, Hà Nội 2005
40 Khoa Lịch sử 50 năm xây dựng và phát triển. Trong sách: Khoa Lịch sử nửa thế kỷ xây dựng và phát triển (1956-2006). Tác giả Nxb Thế giới, Hà Nội, 2006
41 Về đối tượng và phương pháp nghiên cứu Lịch sử Đảng.  Hội thảo Quán triệt, vận dụng Nghị quyết ĐH X vào giảng dạy các môn LLCT. Tác giả NXB ĐHQG, Hà Nội 2007.
42 Quan hệ đoàn kết chiến đấu Việt- Lào trong kháng chiến chống thức dân Pháp xâm lược, diễn trình, thành quả và kinh nghiệm. Trong sách Hội thảo khoa học quốc tế về mối quan hệ Việt Nam- Lào, 5-2007, Viên Chăn Tác giả . Nxb KHXH, Hà Nội (tiếng Lào và Việt), 2007
43 Khoa Lịch sử thời kì GS Trần Đức Thảo làm chủ nhiệm  Kỉ yếu Hội thảo KH “GS Trần Đức Thảo, con người và di sản Tác giả ĐHKHXH-NV, ĐHQGHN, 2007
44 Quan hệ Việt- Lào trong kháng chiến chống Pháp (1945-1954). Tác giả TC Lịch sử Đảng 2008
45 Hậu phương Thanh Hoá trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945- 1954) Kỉ yếu Hội thảo Thanh Hoá trong thời kì kháng chiến chống Pháp (1945-1954). Tác giả UBND tỉnh Thanh Hoá, 2008
46 Giáo dục Việt Nam thời kì 1945- 1954, diễn trình, thành tựu và kinh nghiệm Trong sách “100 năm Đông kinh nghĩa thục và công cuộc cải cách giáo dục ở Việt Nam hiện nay” Tác giả  Nxb ĐHQG Hà Nội. 2008
47 Hồ Chí Minh, người sáng lập nền dân chủ cộng hoà Việt Nam . Tác giả TC Lịch sử Đảng. 2008
48 Lập nên chế độ dân chủ cộng hoà, thắng lợi lịch sử của cuộc cách mạng Tháng Tám 1945. Tác giả TC Nghiên cứu Lịch sử 8 (368), 2008
49 Giáo dục ở Việt Nam thời kì 1945-1954. Trong sách Hội thảo KH Việt Nam học lần 3, (12-2008). Tác giả Nxb ĐHQG Hà Nội 2008
50 Vai trò của hậu phương trong chiến dịch Điện Biên Phủ Kỉ yếu Hội thảo khoa học 55 chiến thắng Điện Biên Phủ Tác giả Học viện CT-HCQG HCM, HN 2009
51 Mối quan hệ giữa Chánh cương và Luận cương chánh trị của Đảng năm 1930. Kỉ yếu HTKH Kỉ niệm 105 ngáy sinh Tổng Bí thư Trần Phú Tác giả Hà Tĩnh 2009
52 Tư cách người cán bộ trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc của Hồ Chí Minh. Tác giả Tạp chí Dân vận số 5- 2009
53 Giá trị nhân văn của Di chuc Hồ Chí Min Trong sách Di chúc của Chủ tich Hồ Chí Minh, một văn kiện lịch sử), h. Tác giả Nxb CTQG Hà Nội. 2009
54 Quan hệ giữa Liên khu IV (Việt Nam) với Trung Lào thời kì kháng chiến chống Pháp (1945-1954). Kỉ yếu Hội thảo KH quốc tế Các sự kiện lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ở khu vực Trung Lào Tác giả Ban Chỉ đạo biên soạn LS Việt Nam- Lào 2009.
55 Vai trò của hậu phương qua hai cuôc kháng chiến của Việt Nam thời kì 1945- 1975. Kỉ yếu Hội thảo KH quốc tế Việt- Đức, Tác giả Nxb ĐHQG Hà Nội 2009.
56 Tổ chức Hội Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 1930- 1941. 1930-1976. Kỷ yếu Hội thảo KH Lịch sử Hội LHPNVN, 1-2010 Tác giả Nxb Phụ nữ Hà Nội 2010
57 Những chặng đường đấu tranh cách mạng và thắng lợi lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930- 2010). Kỉ yếu HTKH 80 năm Đảng Cộng sản Việt Nam, bản lĩnh và trí tuệ. Tác giả ĐHQG Hà Nội 1-2010
58 Đảng lãnh đạo xây dựng hậu phương trong chiến tranh giải phóng dân tộ Trong sách ĐCSVN 80 năm xây dựng và phát triển c và bảo vệ Tổ quốc thời kì 1945- 1975. Tác giả . Nxb Chính trị-Hành chính, Hà Nội 1- 2010
59 Hồ Chí Minh, người sáng lập Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Tác giả ĐHKHXH NV, HN 5-2010
60 Phong trào Đồng khởi ở miền Nam Việt Nam, đặc điểm và kinh nghiệm. Hội thảo khoa học 50 năm phong trào Đồng khởi ở miền Nam Việt Nam, những vấn đề lịch sử, Tác giả Trường ĐHKHXH&NV, Hà Nội 1-2010
61 Tổng khởi nghiã Tháng Tám năm 1945, cuộc cách mạng dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Hội thảo khoa học: Tư tưởng Hồ Chí Minh với con đường phát triển Việt Nam Tác giả ĐHQG Hà Nội 5-2010
62 Hồ Chí Minh với giá trị dân chủ của cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945. HTKH quốc tế: Di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay Tác giả  Học viện CT-HC QG Hồ Chí Minh 5-2010
63 Bốn lần điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội thời kì 1954-2008. Kỉ yếu HTKH quốc tế 1000 năm Thăng Long- Hà Nội Tác giả Thành phố  Hà Nội, 10-2010.
64 Về sự chuyển đổi đào tạo theo tín chỉ ở Khoa Lịch sử. Kỷ yểu hội thảo Tổng kết 4 năm đào tạo đại học theo tín chỉ (2006-2010). Tác giả Trường ĐHKHXH&NV, HN 2010
65 Sự thống nhất căn bản giữa Chánh cương và Luận cương chánh trị của Đảng năm 1930. Kỉ yếu Hội thảo khoa học Sử học với sự nghiệp đổi mới, Tác giả Trường ĐHKHXH&NV, Hà Nội 1-2011
66 Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu nước hay đi tìm một mô hình nhà nước kiểu mới. Kỉ yếu Hội thảo khoa học Hồ Chí Minh với con đường giải phóng dân tộc, Tác giả Bảo tàng Hồ Chí Minh 4-2011
67 “Làng đỏ” trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh và việc lưu giữ các di tích “làng đỏ” ở NT. Tác giả T C Nghiên cứu Lịch sử  2, 2011
68 Về những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội trong các Cương lĩnh của Đảng. HTKH Tác giả ĐHQG Tp Hồ Chí Minh 6-2011
69 Khởi nghĩa N’Trang Lơng, 100 năm sau nhìn lại. Hội thảo KH  Kỷ niệm 100 năm khởi nghĩa N’Trang Lơng, Tác giả UBND tỉnh Đắc Nông 8-2011
70 Chánh cương và Luận cương của Đảng năm 1930, những nội dung chủ yếu và sự thống nhất cơ bản. Đặc san Thông tin tư liệu. Tác giả Bảo tàng Hồ Chí Minh 12-2011
71 Khởi nghĩa N’Trang Lơng (1912- 1936). Tác giả TC LSQS 1-2012
72 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài giảng điện tử. ĐH và CĐ Tác giả Bộ GD&ĐT Hà Nội 8- 2012.
73 Hồ Chí Minh với việc thiết lập hệ thống chính trị Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945. Tác giả Tạp chí Lịch sử Đảng số 7- 2013
74 Phát huy sức mạnh hậu phương trong Đông Xuân 1953- 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ Tác giả Tạp chí NCLS Số 4-2014
75 Nhận thức về mối quan hệ giữa Chánh cương và Luận cương chánh trị của Đảng năm 1930  (HTKH, Hà Tĩnh) Tác giả Tỉnh ủy- UBND tỉnh Hà Tĩnh 4- 2014
76 Góp thêm nhận thức về Hội nghị thành lập Đảng và Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ nhấ năm 1030 (Trong mục Bài nghiên cứu, Web Khoa Lịch sử, Trường ĐHKH XH&NV)) Tác giả Trường ĐHKHXH&NV, Hà Nội 4- 2014
77 Điều bất ngờ của người Pháp trong trận Điện Biên Phủ năm 1954 (Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Từ Điện Biên phủ đến Hiệp định Giơ ne vơ: nhìn từ khía cạnh quốc tế) Tác  giả ĐHKHXH&NV-Đại sứ quan Pháp tại VN 5-2014
78 Xây dựng và phát huy vai trò của hậu phương trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 (Trong sách Chiến thắng Điện Biên Phủ, sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại) Tác giả NXB Khoa học xã hội Hà Nội 5- 2014
79 Cái cạm bẫy Điện Biên Phủ của người Pháp Tác giả TCLSQS 6-2014
80 Người cài bẫy và kẻ bị sập bẫy ở Điện Biên Phủ năm 1954 (Web Trường ĐHKH XHNV), Tác giả ĐHKHXH&NV, Hà Nội 6-2014
81 40 năm đào tạo và nghiên cứu  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ở Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN Tác giả Tạp chí LSĐ 10-2014
82 Kỷ niệm 40 năm thành lập Bộ môn LSĐ và Hội thảo đào tạo và nghiên cứu LSĐ Cộng sản Việt Nam ở ĐHQGHN Tác giả Tạp chí LSĐ 12- 2014
83 Một số vấn đề về phương pháp làm khóa luận, luận văn, luận án về Lịch sử Đảng   Tạp chí LSĐ 1- 2015
84 Vai trò hậu phương  miền Bắc đối với tiền tuyến miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước Tác giả HV CTQG HCM 4- 2015
85   Hậu phương lớn miền Bắc xã hội chủ nghĩa, nguồn sức mạnh chiến thắng của Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 Tác giả HVCT BQP 4- 2015
86 Hậu phương và quân đội thời kỳ chống Mỹ, cứu nước: mấy vấn đề kinh nghiệm cho hiện tại Tác giả Tr ĐH Thủ Dầu Một 4- 2015
87 Đấu tranh giải quyết vấn đề PULRO ở Tây Nguyên từ năm 1975 đến năm 1988: diễn trình, kết quả và kinh nghiệm Đồng TG Tạp chí NCLS 4- 2015
88 Dân chủ, giá trị căn bản và độc đáo của cách mạng Tháng Tám năm 1945 Tác giả Tạp chí L SĐ, 10-2015
89 Không được bắn súng lục vào quá khứ, chỉ có sự thật lịch sử mới làm cho thế hệ trẻ quay lại với môn học Lịch sử Tác giả Web Khoa Lịch sử, 13-11-2015  11-2015
90 Hồi ký “Nhớ về mùa xuân thành lập Đảng” của đồng chí Nguyễn Thiệu và đôi điều suy ngẫm Tác giả Web XH& NV, 2-2016 2-2016
91 Đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, cái nhìn khái quát từ Đại hội VI đến Đại hội XII Tác giả  HTKH, ĐH Huế 9-2016
92 Khoa Lịch sử- mấy chặng đường lịch sử. ĐTG TC NCLS 11/016
93 Sự bổ sung, phát triển đường lối đổi mới của Đảng trong thời kỳ đổi mới Tác giả HVCT KV 1 2-1027
94 Xây dựng và bảo vệ hậu phương thời kỳ chống Mỹ cứu nước, mấy kinh nghiệm cho hiện tại Tác giả Web ĐHKH XH&NV 4-2017
95 Lựa chọn con đường cách mạng Tháng Mười Nga, quyết định lịch sử chấm dứt cuộc khủng hoảng của phong trào dân tộc, dân chủ ở Việt Nam đàu thế kỷ XX Tác giả HTKH quốc tế CM tháng Mười và CMVN 11-2017
96 Lựa chọn con đường cách mạng vô sản và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, những bước ngoặt trọng đại của lịch sử dân tộc VN Tác giả Tạp chí Lịch sử Đảng, 1-2018
97 Quá trình bổ sung, phát triển đường lối đổi mới của Đảng (1986- 2018) Tác giả Tạp chí Lịch sử Đảng 12-2018
98 Vai trò của hậu phương  tại chỗ trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc (2-1979) HTKH quóc gia “Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc- 40 năm nhìn lại (1979- 2019) Tác giả HTKH quốc gia, Viện HLKHXH VN 2-2019
99 Tổ chức và hoạt động của Hội đồng cung cấp mặt trận, sáng tạo độc đáo trong chi viện cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953- 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ“. HTKHQT: “Kỷ niệm 65 năm chiến dịch ĐBP, nhìn từ góc độ quốc tế và địa phương” Tác giả  Kỷ yếu, HTKH quốc tế”, Hà Nội 5-2019
100 Tổ chức chi viện tiền tuyến theo cung- trạm, ý nghĩa và kinh nghiệm của một sáng tạo Việt Nam trong chiến dịch ĐBP năm 1954 Tác giả Web USSH 2-5-2019
101 Tổ chức và hoạt động của Hội đồng ciung cấp mặt trận trong cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953- 1954 và Chiến dịch Điện Biên Phủ Tác giả Tạp chí LSĐ 5- 2019
         
3. Dự hội thao, trao đổi khoa học quốc té: Đức, Nga, Pháp, Úc, Lào, Mã lai, Singapore, TQ,..      
  Các đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia: 15 đề tài (cấp Trường, ĐHQG, Bộ, Nhà nước) đã nghiệm thu  
IV. Khen thưởng  
- Bằng khen của ĐHQG Hà Nội (8 lần); Bằng khen của Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (1994, 2005); Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (1996, 2009);Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2001);  Huy chương Chiến sĩ Giải phóng (1975); Huy chương chống Mỹ, cứu nước (1985); Danh hiệu NGƯT: 2008, GVCC; 2012; Huân chương Lao động hạng Ba (2006);
- Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng (2018)... 
         

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

_KLS_ TuyensinhSDH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây