Lý lịch khoa học TS Nguyễn Thị Hoài Phương

Thứ hai - 26/04/2010 14:15
Lý lịch khoa học TS Nguyễn Thị Hoài Phương
Lý lịch khoa học TS Nguyễn Thị Hoài Phương

LÍ LỊCH KHOA HỌC

(Dùng cho cán bộ tham gia đào tạo đại học và sau đại học ở ĐHQGHN)

      I. LÍ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoài Phương                  
Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 24/04/1980                         
Nơi sinh: Hải Phòng

Quê quán: An Thắng, An Lão, Hải Phòng               
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Tiến sĩ                                         
Năm, nước nhận học vị: 2015, Việt Nam

Chức vụ hiện tại: Phó Chủ nhiệm Bộ môn
Đơn vị công tác: Bộ môn Văn hoá học và Lịch sử văn hóa Việt Nam, khoa Lịch sử, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ liên lạc: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại:    CQ: 04.8585284                               DĐ: 0983.653.065 Email: phuongnguyenhoai.ls@gmail.com  
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO  
  1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy                    Nơi học: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội Ngành học: Lịch sử Nước đào tạo: Việt Nam                                                      Năm tốt nghiệp: 2001  
  1. Sau đại học
  • Thạc sĩ chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam Năm cấp bằng: 2005
Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội
  • Tiến sĩ chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam             Năm cấp bằng: 2015
Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội Tên luận án: Thành phố Hải Phòng từ năm 1888 đến năm 1945         3. Ngoại ngữ:  Tiếng Anh: mức độ sử dụng Tốt   III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN  
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2003 – nay Bộ môn Văn hoá học và Lịch sử Văn hóa Việt Nam, khoa Lịch sử, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội Giảng viên Phó Chủ nhiệm Bộ môn từ năm 2007 - nay
8-11/2011 Đại học Quốc gia Australia, Australia. Thực tập sinh
  IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC   1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:  
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Bài học kinh nghiệm hoạt động đối ngoại ở Thăng Long – Hà Nội (PGS.TS Phạm Xuân Hằng chủ trì) 2004-2007 Nhà nước Thư ký
2 Giáo dục và đào tạo Thăng Long – Hà Nội (PGS.TSKH Nguyễn Hải Kế chủ trì) 2004-2007 Nhà nước Thành viên
3 Bước đầu tìm hiểu về hoạt động giáo dục đào tạo của Hà Nội giai đoạn 1995-2000 2006 Trường Chủ trì
4 Xây dựng và phát huy nguồn lực trí tuệ Việt Nam phục vụ sự nghiệp chấn hưng đất nước trong thế kỷ XXI (GS.TS Nguyễn Văn Khánh chủ trì) 2006-2010 Nhà nước Thư ký
5 Bản sắc văn hóa Việt Nam qua tiếp xúc và giao lưu văn hóa (PGS.TSKH Nguyễn Hải Kế chủ trì) 2008-2013 ĐHQGHN Thành viên
6 Xây dựng luận cứ khoa học bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Nguyễn Du (PGS.TSKH Nguyễn Hải Kế chủ trì) 2010-2013 ĐHQGHN Thành viên
7 Cảng thị Hải Phòng trong mối quan hệ kinh tế khu vực Bắc Việt Nam và Nam Trung Hoa thời cận đại 2010-2012 ĐHQGHN Chủ trì
8 Tác động của tiếp biến và hội nhập văn hóa đến phát triển ở Việt Nam hiện nay (PGS.TS Nguyễn Văn Kim chủ trì) 2013-2015 Nhà nước Thư ký
9 Cảng thị Hải Phòng trong hệ thống giao thương đường biển của Việt Nam và thế giới (nguồn lực và định hướng phát triển) 2016-2018 ĐHQGHN Chủ trì
10 Nghiên cứu xây dựngbộ  thư mục các công trình nghiên cứu về lịch sử Việt Nam của các tác giả trong nước và nước ngoài 2016-2018 Nhà nước Chủ trì
11 Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị của trường ca Đam San (GS.TS Nguyễn Văn Kim chủ trì) 2017-2019 ĐHQGHN Thành viên
12 Lịch sử tỉnh Hải Dương tập 3 (từ năm 1884 đến năm 1945) (GS.TS Phạm Hồng Tung chủ trì) 2017-2019 Tỉnh Thư ký
  2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)  
TT Tên công trình Năm Tên tạp chí
1.                    Người nữ tướng họ Triệu và cuộc khởi nghĩa năm Mậu Thìn (248) (viết chung) 2003 Tạp chí Lịch sử Quân sự, số 1/ 2003, tr.33-37, 51.
2.                    Biên niên sự kiện về Lê Hoàn 2005 in trong “Bối cảnh định đô Thăng Long và sự nghiệp của Lê Hoàn ”, Nxb Hà Nội, Hà Nội, tr.151-170.
3.                    Về quá trình thành lập cảng Hải Phòng - cảng lớn xứ Bắc Kỳ 2006 in trong “Một chặng đường nghiên cứu lịch sử (2001-2006) ”, Nxb Thế giới, Hà Nội, tr.562-571.
4.                    Địa chí Cổ Loa (viết chung, phần Văn hoá) 2007 Nxb Hà Nội, Hà Nội.
5.                    Tri thức biển và kinh nghiệm đi biển của cư dân Vân Đồn 2008 Kỷ yếu Hội thảo Thương cảng Vân Đồn : tiềm năng kinh tế, văn hóa và giao lưu quốc tế, in lại trong “Việt Nam truyền thống kinh tế-văn hóa Biển”, NXB CTQG, 2015, tr.80-97.
6.                    Hoạt động đối ngoại trên đất Thăng Long - Hà Nội (viết chung) 2010 Nxb Hà Nội, Hà Nội.
7.                    Giáo dục Thăng Long - Hà Nội: quá trình, kinh nghiệm lịch sử và định hướng phát triển (viết chung) 2010 Nxb Hà Nội, Hà Nội.
8.                    Bảo tồn, làm giàu và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống Việt Nam trong đổi mới và hội nhập (viết chung) 2010 Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội.
9.                    Thành phố Hải Phòng trong những thập kỷ 70-80 của thế kỷ XIX 2011 in trong “Một chặng đường nghiên cứu lịch sử (2006-2011)”, Nxb Thế giới, Hà Nội, tr.531-537.
10.               Sân khấu kịch nói ở Hải Phòng thời Pháp thuộc 2014 Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (360) tháng 6/2014, tr.79-82.
11.               Vài nét về cộng đồng người Ấn Độ ở Hải Phòng (giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX), 2014 Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á (174) tháng 9/2014, tr.79-82; in lại trong “Việt Nam trong lịch sử thế giới”, Nxb ĐHQGHN, tr.273-282.
12.               Quá trình thành lập thành phố Hải Phòng thời thuộc địa 2015 Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Hội nghị khoa học trẻ năm 2015, tháng 6/2015.
13.               Quy hoạch đô thị Hải Phòng thời cận đại 2015 Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, tháng 12/2015
14.               Tiếp biến và hội nhập văn hóa ở Việt Nam (viết chung) 2016 NXB ĐHQGHN, Hà Nội
15.               Khởi nghĩa Đốc Tít ở Hải Dương, Hải Phòng trong cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy – Hai Sông cuối thế kỷ XIX 2016 in trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học Nguyễn Thiện Thuật và cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy, Hưng Yên, tháng 11/2016, tr.406-416
16.               Tâm thức thờ nam thần trong tín ngưỡng thờ Mẫu: nguyên lý và quá trình lịch sử 2017 In trong Kỷ yếu hội thảo khoa học Giá trị lịch sử và văn hóa của di tích đền Ông Hoàng Mười, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tổ chức, Hà Nội, tháng 7/2017.
17.               Phan Bội Châu và phong trào Đông Du ở Hải Phòng đầu thế kỷ XX 2017 In trong Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Chí sỹ Phan Bội Châu – bác sĩ Asaba Sakitaro và quan hệ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản, UBND tỉnh Nghệ An, ĐHQGHN, Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản tổ chức, Nghệ An, tháng 12/2017.
18.               The Chinese Community in Hai Phong city, Viet Nam: a story of diaspora 2018 in the 1st ASEANale Conference 2018: Capturing the Spirit of ASEAN in the Digital Times, Asian Center, University of the Philippines, tháng 3, 2018.
19.               Cộng đồng người Hoa ở thành phố Hải Phòng: lịch sử hình thành, phát triển và cuộc di cư cuối thế kỷ XX 2018 In trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Nghiên cứu quan hệ Trung Quốc – Việt Nam: lịch sử, hiện trạng và tương lai Đại học KHXH&NV Hà Nội và Đại học Tôn Trung Sơn, Trung Quốc tổ chức, Quảng Châu, Trung Quốc, tháng 5/2018.
20.               Nguyễn Công Trứ - từ nhân vật lịch sử đến thần Thành hoàng ở các làng xã vùng duyên hải Bắc Bộ 2018 In trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học Nguyễn Công Trứ với lịch sử, văn hóa Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX, UBND tỉnh Hà Tĩnh, ĐHQGHN tổ chức, Hà Tĩnh, tháng 11/2018.
21.               Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn – từ nhân vật lịch sử đến Đức Thánh Cha trong tín ngưỡng thờ Mẫu ở Việt Nam 2018 In trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Bạch Đằng và nhà Trần trong bối cảnh thế giới thế kỷ XIII, UBND tỉnh Quảng Ninh, ĐHQGHN tổ chức, Hạ Long, Quảng Ninh, tháng 12/2018
22.               Vài nét về cộng đồng người Hoa ở thành phố Hải Phòng 2019 Tạp chí Bảo tàng và Nhân học, số 1/2019
23.               Tiếp xúc và giao lưu văn hóa giữa các cộng đồng cư dân ở đô thị Hải Phòng giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX 2019 In trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Giao lưu văn hóa tại các thương cảng quốc tế thời trung đại ở Việt Nam và Đông Nam Á, Trung tâm NC Trung Quốc, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trung tâm Bảo tồn Di tích Hội An, thành phố Hội An, tháng 7/2019
24.               Volcanic Island Lý Sơn, Vietnam: from military outpost to new eco-tourism destination 2019 In trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Placing Islands in Sustainable Urban Development, National University of Singapore, tháng 8, 2019.
  V. GIẢI THƯỞNG, HỌC BỔNG
  1. Học bổng của Ford Foundation năm 2001-2002.
  2. Học bổng Quỹ Nghiên cứu Gia phả Việt Nam năm 2005.
  3. Học bổng hỗ trợ đào tạo Tiến sĩ năm 2010.
  4. Học bổng của Đề án đào tạo ThS, TS Lịch sử Việt Nam năm 2011.
        

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

_KLS_ TuyensinhSDH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây