Lí lịch Khoa học Nguyễn Huy Cát

Thứ hai - 26/04/2010 14:16
Lí lịch Khoa học Nguyễn Huy Cát
LÝ LỊCH CÁN BỘ KHOA LỊCH SỬ
Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 
I.Lý lịch sơ lược:
Họ và tên : Nguyễn Huy Cát.
Ngày tháng nãm sinh : 05.05.1951 .
Quê quán : Nghĩa hương . Quốc oai . Hà Nội .
Chỗ ở hiện nay : Thanh Xuân Bắc – Thanh Xuân – Hà Nội
    Thời gian công tác tại Khoa Lịch Sử : 1995                 trường ĐHKHXHNV.
      Học vị : Thạc Sỹ . Năm đạt :1998 . Nơi Đào tạo : Khoa Lịch Sử      
     Nghành: Lịch Sử . Chuyên ngành: Lịch Sử Đảng
Điện thoai : 04.3. 8547553                 DĐ   : 0912288125
.Thư điện tử . Catnhanvan @gmal.com
 
II Nghiên cứu và giảng dạy :
  1. Các lĩnh vực nghiên cứu , giảng dạy chính :
 Tiến trình Lịch sử Việt Nam
 Lịch Sử. Đảng CSVN
 Tư tưởng Hồ Chí Minh .
   Đường lối cách mạng của ĐCSVN
2 . Quá trình học tập, nghiên cứu và giảng dạy :
- 1977-1981 : Học chuyên tu ngành Lịch Sử Đảng tại Trường tuyên giáo trung ương I
- 1981-1995 : Là cán bộ giảng dạy môn học Lịch sử Đảng của trường Đại học    Tổng hợp , Hà nội
- 1995-2009: Là cán bộ giảng dạy môn LSĐ, môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt nam , môn Tiến trình lịch sử Việt Nam của Trường ĐHKHXHNV và các Trường thành viên Đại học Quốc Gia
 
III. Các công trình khoa học đã công bố :
1. Lịch sử xây dựng bộ máy hành chính ở Trung ương thời kỳ 1945-1946 . Tạp chí Khoa học ĐHQG. XII, số 1 1996. Tr22-25.
2. Khẩu hiệu “Dân tộc trên hết tổ quốc trên hết” với quá trình xây dựng chính quyền cách mạng thời kỳ 1945-1946. Tạp chí Khoa học ĐHQG. số 2. 1997. Tr1-5
3.Công cuộc xây dựng bộ máy hành chính kháng chiến thời kỳ 1946-1954 ( viết chung) . Nghiên cứu lịch sử số 6 .1996 Tr6-12 .
4. Công cuộc xây dựng và củng cố chính quyền cơ sở trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954( viết chung) . Nghiên cứu lịch sử  số1 .1999 Tr10-17 .
5. Dựa vào Dân để xây dưng, củng cố chính quyền DCND- Một thành công của Đảng trong thời kỳ 1945-1946. Kỷ yếu hội thảo khoa học kỷ niệm 70nãm thành lập Đảng CSVN .. Nxb ĐHQG. 2000 Tr96-206.
6. Hồ Chí Minh với quá trình xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân trong những nãm đầu của chế độ cộng hòa (1945-1946) . Kỷ yếu hội thảo khoa học kỷ niệm 55nãm cách mạng tháng Tám và 2-9 Nxb ĐHQG.2001.
7. Biên niên Lịch sử Chính phủ năm 1945-1955 (viết chung ) Nxb Văn hóa Thông tin H2006.
8. Kiện toàn, củng cố chính quyền DCND ở miền Bác 1955-1960. Kỷ yếu hội thảo khoa học Việt nam trong tiến trình thống nhất đất nước, đổi mới và hội nhập   Nxb ĐHQG. 2005 .
9. Công cuộc xây dựng , củng cố bộ máy hành chính ở Hà nội và một số địa phương miền Bắc thời kỳ 1955-1960. Nghiên cứu lịch sử số 4 . 2007 .
10. Chính phủ VNDCCH với công cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà giai đoạn 1954-1960 Kỷ yếu hội thảo khoa học kỷ niệm 50 năm phong trào đồng khởi ở miền nam Việt nam – Những vấn đề lich sử. Hà Nội tháng 12/2009.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

_KLS_ TuyensinhSDH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây