Lý lịch Khoa học PGS.TS Nguyễn Đình Lê

Thứ hai - 26/04/2010 14:14
Lý lịch Khoa học PGS.TS Nguyễn Đình Lê
Lý lịch Khoa học PGS.TS Nguyễn Đình Lê

PGS.TS NGUYỄN ĐÌNH LÊ

I. Thông tin chung  
- Năm sinh: 1952
- Email:  ndle2006@gmail.com
- Đơn vị công tác: Khoa Lịch sử, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Học vị: TS                           Năm nhận: 1997
- Học hàm:     PGS                 Năm phong: 2002
- Chức vụ: Chủ nhiệm Bộ môn Lịch sử Việt Nam cận hiện đại
- Quá trình đào tạo:
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học Tổng hợp HN Lịch sử 1976
Tiến sĩ Trường ĐH KHXH và NV Lịch sử 1997
  - Quá trình công tác  
Thời gian Vị trí công tác Cơ quan công tác Địa chỉ Cơ quan
1969-1972 Sinh viên Đại học Tổng hợp Hà Nội, Khoa Sử 336 Nguyễn Trãi, Hà Nội
1972-1975 Bộ đội Miền Đông Nam Bộ  
1975-1976 Sinh viên Đại học Tổng hợp Hà Nội 336 Nguyễn Trãi, Hà Nội
1976-1990 Giảng viên Khoa Lịch sử, Đại Học Tổng hợp Hà Nội 336 Nguyễn Trãi, Hà Nội
1991-1992 Thực tập sinh Amsterdam University Amsterdam
1993-2000 Giảng viên Khoa Lịch sử, Đại Học Tổng hợp Hà Nội 336 Nguyễn Trãi, Hà Nội
2001-2002 Post Doctor Arkansas University(USA) Arkansas
2003-2008 Giảng viên Khoa Lịch sử, Đại Học Tổng hợp Hà Nội 336 Nguyễn Trãi, Hà Nội
  II. Công trình khoa học   Sách giáo trình  
TT Tên sách Là tác giả hoặc đồng tác giả Nơi xuất bản Năm xuất bản
1 Tiến trình Lịch sử Việt Nam Đồng tác giả NXB Giáo dục 1999
2 Biến đổi cơ cấu giai cấp - xã hội miền Bắc 1954-1975 Tác giả NXB Văn hoá Thông tin 1999
3 Biến đổi xã hội Việt Nam trong lịch sử Đồng tác giả Khoa học Xã hội 2005
4 Cách mạng Tháng 8 năm 1945 ở Hà Nội Chủ biên NXB Hà Nội 2010
5 Lịch sử Việt Nam 1954-1975 Tác giả NXB Giáo dục 2010
6 Lịch sử Việt Nam tập 4 (1945-2010) Đồng tác giả Giáo dục 2013
7 Biến đổi cơ cấu kinh tế - xã hội Việt Nam 1986-2000 Tác giả Khoa học Xã hội 2017
8 Biến đổi xã hội miền Nam 1954-1975 Tác giả Khoa học Xã hội 2019
               
  Sách chuyên khảo  
TT Tên sách Là tác giả, đồng tác giả Nơi xuất bản Năm XB
          1 Phụ nữ quận Đống Đa trên con đường xây dựng và trư­ởng thành Đồng tác giả Hà Nội 1990
          2 Một vài ý kiến về tình hình nông thôn - nông nghiệp n­ước ta Đồng tác giả Thông tin Lý luận 1997
          3 Tìm hiểu kinh nghiệm tổ chức quản lý nông thôn ở một số n­ước khu vực Đông Á và Đông Nam Á Đồng tác giả Chính trị quốc gia 1995
          4 The Country Life in the Red River Delta Đồng tác giả Thế giới 1997
          5 Cơ cấu xã hội trong quá trình phát triển của lịch sử Việt Nam Đồng tác giả Chính trị quốc gia 1998
          6 1000 Câu hỏi - đáp về Thăng Long - Hà Nội Đồng tác giả Chính trị quốc gia 2000
          7 Xây dựng, củng cố cơ sở hạ tầng theo h­ướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá Đồng tác giả Chính trị quốc gia 2000
          8 Biến đổi kinh tế và nếp sống văn hoá ở nông thôn đồng bằng Bắc Bộ trong thời gian qua (Qua điều tra thực tế một số làng ở đồng bằng Bắc Bộ) Đồng tác giả   Thế giới 2000
          9 Con đ­­ường chống Mĩ, cứu nước: Trí tuệ của Đảng, sức mạnh của nhân dân Đồng tác giả ĐHQG HN 2000
        10 Suy nghĩ về chỉ đạo và hoạt động của Hồ Chí Minh trong cuộc vận động Cách mạng tháng Tám (1945) Đồng tác giả ĐHQG HN 2001
        11 The changes which have taken place in the United States’ rural areas since the Civil War Đồng tác giả Arkansas University, USA 2002
        12 Địa chí Nam Định Đồng tác giả Chính trị quốc gia 2004
        13 Lịch sử Chính phủ (1945-1954) Đồng tác giả Chính trị quốc gia 2005
        14 Địa chí Cổ Loa Đồng tác giả Hà Nội 2006
        15 Tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 Đồng tác giả Quân đội nhân dân 2008
        16 Phong trào Đồng khởi: 50 năm nhìn lại Đồng tác giả Chính trị quốc gia 2010
        17 Quân đội nhân dân Việt Nam: 65 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành Đồng tác giả Chính trị quốc gia 2010
        18 Đổi mới văn hóa lãnh đạo, quản lý: Lý luận và thực tiễn Đồng tác giả Lao động 2011
        19 Đường Hồ Chí Minh trên biển Đồng tác giả Quân đội nhân dân 2011
        20 Hiệp định Pa-ri 40 năm nhìn lại Đồng tác giả Quân đội nhân dân 2013
        21 Đại thắng mùa Xuân 1975 - sức mạnh của ý chí thống nhất tổ quốc và khát vọng hòa bình Đồng tác giả Chính trị quốc gia 2015
        22 70 năm Cách mạng tháng Tám và quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển (1945-2015) Đồng tác giả Chính trị quốc gia 2015
        23 Biến đổi xã hội miền Nam 1954-1975 Tác giả Giáo dục 2016
        24 Biến đổi kinh tế - xã hội Việt Nam 1986-2000 Tác giả Giáo dục 2016
        25 30 năm đổi mới ở Việt Nam (1986-2016): Những vấn đề khoa học và thực tiễn Đồng tác giả Đại học Huế 2017
  Các bài báo khoa học  
TT Tên bài báo Là tác giả  đồng tác giả Tên tạp chí Năm công bố
1 Biến đổi cơ cấu kinh tế - xã hội miền Bắc trong giai đoạn lịch sử 1954-1975 Tác giả Khoa học, ĐHQG HN 1995
2 Hợp tác xã nông nghiệp miền Bắc trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước (1954-1975) Tác giả Lịch sử quân sự 1995
3 Biến đổi kinh tế và nếp sống văn hoá ở nông thôn đồng bằng Bắc Bộ trong thời gian qua Tác giả Nông thôn 1996
4 Khoán 10 (1988) với biến đổi kinh tế - xã hội Việt Nam Tác giả Lịch sử Đảng 6-1998
5 20 năm phát triển kinh tế xã hội (1986-2006) Tác giả Thông tin Lí Luận 6-2006
6 Chiến thắng Cát Bi 1954 Tác giả Hải Phòng 1978
7 Lịch sử đoàn Thanh niên cộng sản thành phố Hà Nội Tác giả Hà Nội 1986
9 Nền tảng nội các Trần Trọng Kim (4-1945): Những kế hoạch của Nhật về chính quyền Việt Nam Tác giả Xưa Nay 1994
10 Biến đổi cơ cấu xã hội miền Bắc trong giai đoạn lịch sử 1954-1975 Tác giả Khoa học, ĐHQG HN 1995
11 Sự biến đổi kết cấu giai cấp công nhân miền Bắc (1954-1975) Tác giả Lịch sử Đảng 1995
12 Biến đổi kết cấu giai cấp công nhân miền Bắc (1954-1975) Tác giả Lịch sử Đảng 1995
13 Vài nét về lực l­ượng vũ trang cách mạng Nam Bộ trong thời kì 1954-1960 Tác giả Lịch sử quân sự 1996
14 Cuộc đấu tranh chống chiến tranh xâm lư­ợc Việt Nam của thanh niên và binh sĩ Mỹ Tác giả Lịch sử quân sự 1998
15 Vai trò miền Bắc trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu n­ước Tác giả Lịch sử quân sự 1998
16 Giặc Mĩ ở Sơn Mĩ và Sơn Mĩ trong lòng nhân dân Mĩ Tác giả Khoa học, ĐHQGHN 1998
17 Nhân tố truyền thống trong văn hoá Việt Nam Tác giả Thông tin lý luận 1999
18 Nghị quyết 15 với lực lư­ợng vũ trang cách mạng miền Nam Tác giả Lịch sử quân sự 1999
19 Khoán 10 (1998) với biến đổi kinh tế-xã hội ở vùng châu thổ sông Hồng Tác giả Lịch sử Đảng 1999
20 Phong trào phản chiến của nhân dân Mỹ chống chiến tranh xâm l­ược Việt Nam Tác giả Lịch sử quân sự 1999
21 Lực l­ượng vũ trang cách mạng miền Nam trong tiến trình chuyển hướng chỉ đạo cách mạng của Đảng Tác giả Lịch sử quân sự 2000
22 Tình hình nghiên cứu và xuất bản về cuộc chiến tranh Việt Nam (1954-1975) ở Mỹ Tác giả Lịch sử quân sự 2001
23 Lực l­ượng vũ trang cách mạng miền Nam trong tiến tình chuyển h­ướng chỉ đạo cách mạng của Đảng ở thời điểm bản lề lịch sử Tác giả Lịch sử quân sự 2002
24 Góp phần tìm hiểu về phong trào chống chiến tranh Việt Nam của binh lính Mỹ Tác giả Lịch sử quân sự 2003
25 Một số quan điểm của Đảng trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu n­ước giải phóng miền Nam Tác giả Lịch sử Đảng 2005
26 Đường lối chống Mỹ, cứu nước: trí tuệ của Đảng, sức mạnh của nhân dân Tác giả Lịch sử Đảng 2005
27 Góp phần tìm hiểu về đường lối chống Mỹ, cứu n­ước trong cách mạng miền Nam Tác giả Khoa Học, ĐHQGHN 2005
28 Ph­ương châm kiềm chế địch, giành thắng lợi từng bước trong cách mạng miền Nam Tác giả Lịch sử Quân sự 2005
29 Vai trò của hợp tác xã nông nghiệp miền Bắc trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước Tác giả Quốc phòng toàn dân 2006
30 Không hoà bình, chẳng danh dự Tác giả Lịch sử quân sự 2006
31 Thực trạng cuộc chiến tranh cục bộ của Hoa Kỳ ở Việt Nam trước Mậu Thân 1968 Tác giả Lịch sử quân sự 2007
32 Tiến công nổi dậy Mậu Thân 1968- Bước ngoặt của cuộc chiến tranh ở Việt Nam Tác giả Vietnam Time 2008
33 Tết Mậu Thân 1968 với chính trường Washington Tác giả Nghiên cứu Lịch sử 2008
34 Nghiên cứu ở Hoa Kỳ về tiến công 1968 Tác giả Lịch sử quân sự 2008
35 Tiến công 1968 - Thời khắc vang dội của lịch sử   Viettimes 2009
36 Bối cảnh cuộc chiến tranh Việt Nam trước Tết 1968 Tác giả Khoa học, ĐHQGHN 2008
37 Cơ cấu xã hội Nam Bộ trong ba thập kỷ đầu thế kỷ 20   Tác giả Xã hội học 2008
38 Dư luận phương Tây về vai trò chiến lược của đường mòn Hồ Chí Minh   Tác giả Lịch sử quân sự 2009
39 Một số đặc điểm của liên minh chiến đấu đặc biệt Việt - Lào   Tác giả Lịch sử quân sự 2009
40 Về vị trí của cuộc chiến đấu của quân và dân Thủ đô (12/1946 – 2/1947) trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Tác giả Nghiên cứu Lịch sử 2009
41 Discussion of the Role of the Battle of Hanoi (December 1945- February 1947) in the National Liberation War Tác giả Thông tin KHXH 2010
42 Đường Hồ Chí minh trên biển (1961-1964) Tác giả Lịch sử quân sự 2010
43 Hiệp định Paris 1973- bước ngoặt quyết định trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước Tác giả Lịch sử Đảng 2013
44 Năm tháng bản lề của Đại thắng Mùa xuân 1975 Tác giả Nghiên cứu lịch sử 2013
45 Cuộc chiến nhiệm kỳ của các Tổng thống Hoa Kỳ ở chiến trường Việt Nam (1945-1954) Tác giả Lịch sử quân sự 2014
46 Gúp phần tìm hiểu cuộc di cư những năm 1954-1955 Tác giả Lịch sử quân sự 2014
47 Những cơ sở để Bộ tư lệnh tối  cao hoạch định kế hoạch giải phóng miền Nam Tác giả Hội thảo Vai trò của cơ quan Tổng hành dinh trong cuộc tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 2015
48 Quá trình chuẩn bị thực lực để đưa cách mạng miền Nam lên toàn thắng (1973-1975) Tác giả Việt Nam 40 năm thống nhất, phát triển và hội nhập (1975-2015) 2015
49 Suy nghĩ về vị thế của phong trào tập thể hóa nông nghiệp miền Bắc trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) Tác giả Nghiên cứu Lịch sử 2015
50 Chiến cuộc Việt Nam 1967: Đêm trước thời khắc vang dội của lịch sử Tác giả Nghiên cứu Lịch sử 10(498) 2017
51 Những yếu tố tác động đến quyết định lịch sử của Đảng trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 Tác giả Lịch sử Đảng (327) 2 (2018)
52 Chiến sự miền Nam trước Tết Mậu Thân 1968 Tác giả Lịch sử Quân sự 314&315 2+3 2018
53 Quyết tâm chiến lược và tận dụng sáng tạo thời cơ trong đại thắng mùa Xuân năm 1975 Tác giả Lịch sử Đảng Số 341 2019
  Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp chủ trì hoặc tham gia  
Tên/Cấp Thời gian   Cơ quan quản lý đề tài Tình trạng đề tài
Biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam thế kỉ 20 2002-2004 Đề tài trọng điểm Đại học Quốc gia Hà Nội Nghiệm thu 2005
Biến đổi cơ cấu kinh tế – xã hội Việt Nam 1986-2000 2005-2006 Đề tài cơ bản ĐHQG Hà Nội Nghiệm thu, năm 2006
Biến đổi cơ cấu kinh tế xã hội Việt Nam 2001-2005 2006-2007 Đại học Quốc gia Hà Nội Nghiệm thu năm 2007
Từ điển sự kiện lịch sử Việt Nam (1858-2010) 2010-2013 Đề tại trọng điểm A: Đại học Quốc gia Hà Nội Đã nghiệm thu
Lịch sử Việt Nam 1986-2000 (Đề án Lịch sử Việt Nam) 2016-2018 Đề tài cấp Nhà nước Đang triển khai
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

_KLS_ TuyensinhSDH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây